باید #مسیر را طے ڪنید

باید ڪاری ڪه شروع ڪرده اید را تمام ڪنید.
باید آنقدر #سمج باشید ڪه سختےها در مقابل تلاش و ممارست شما ڪم بیاورند.
شڪ نڪنید ڪه هر لحظه ڪه ڪم بیاورید شڪست خورده اید.
فراموش نڪنید ڪه برای رسیدن به موفقیت
باید با سختےها و دشواری ها #مبارزه ڪنید و سد ها را از مقابل راه تان بردارید.
باید مسیر را طے ڪنید و باید #موفق شوید.

این شما نیستید ڪه ڪم مےآورید، سختےها باید خسته شوند .
@noxbegan920_41

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تحصیل در اروپا خرید اکانت موز پرو - moz pro اسلام سیاسی ، سیاست اسلامی گروه دوبله اینترنتی آژیراک ... power book گزارشگر فانوس23 | Lantern23 محصولات اینترنتی پیرمرد خط فرهنگی