باید #مسیر را طے ڪنید

باید ڪاری ڪه شروع ڪرده اید را تمام ڪنید.
باید آنقدر #سمج باشید ڪه سختےها در مقابل تلاش و ممارست شما ڪم بیاورند.
شڪ نڪنید ڪه هر لحظه ڪه ڪم بیاورید شڪست خورده اید.
فراموش نڪنید ڪه برای رسیدن به موفقیت
باید با سختےها و دشواری ها #مبارزه ڪنید و سد ها را از مقابل راه تان بردارید.
باید مسیر را طے ڪنید و باید #موفق شوید.

این شما نیستید ڪه ڪم مےآورید، سختےها باید خسته شوند .
@noxbegan920_41

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

سایت مرجع دانلود پایان نامه - تحقیق - پروژه علی سجاد فاطمی موحد سئو وب ایران عصر باور مشاوره روانشناسی و روان درمانی جانِ بهار دانلود آهنگ جدید عمومی digitalmarketing دعانویس معتبر 090164086868